Het werk van Aldo Bakker, (Amersfoort 1971) is het werk van een vormgever. Daarmee distantieert Aldo zich van de huidige conventies, de gedachte dat een sterk concept als vanzelfsprekend zal leiden tot interessante vormaspecten. Vormgeving, de beheersing van- en controle over esthetiek zijn in zijn visie onontbeerlijke competenties, ze vormen zelfs een afzonderlijke discipline. Opmerkelijke uitgangspunten voor de zoon van Gijs Bakker, oprichter van Droog Design en het boegbeeld van conceptuele vormgeving. Mogelijk zijn er sterkere verbanden en overeenkomsten te ontdekken tussen het werk van Aldo Bakker en het werk van zijn moeder, sieradenontwerpster van moderne sieraden Emmy van Leersum (1930-1984).


Products